Ung mand der skriver

BirchEriksen.org


I midten af 80'erne var Poul Birch Eriksen en af de første til at se de journalistiske perspektiver i den dengang nye sygdom HIV/AIDS. I radioens bedste public service tradition lavede han oplysningskampagner på et tidspunkt, hvor myndighederne ikke foretog sig meget. For så siden at kaste sig over alle interessemodsætningerne som de dukkede op i forbindelse med Blodsagen.

Han er blevet ved med at følge emnet, men har også løbende udvidet repertoiret til også at omfatte influenzaer, antibiotika-resistens og hvad der aktuelt måtte dukke op af skræmmende sygdomme - nye som genkomne.

Poul Birch Eriksen har arbejdet for Danmarks Radio det meste af sin karriere, men har kun været fastansat i et begrænset antal år.

Han har modtaget P1-prisen for sit samtale-program „Det skal nok gå, altsammen...“ hvor han nysgerrigt undersøgte om en given sag kunne hænge sammen på andre måder end hvad gængs opfattelse tilsagde.

Som interviewer er han lyttende - og som det er blevet sagt af en interviewetAdam Holm meget irriterende, fordi han ‛stiller spørgsmål, der tvinger én til at tænke sig om‛.