Ung mand der skriver

BirchEriksen.org


I midten af 80'erne var Poul Birch Eriksen en af de første til at se de journalistiske perspektiver i den dengang nye sygdom HIV/AIDS. I radioens bedste public service tradition lavede han oplysningskampagner på et tidspunkt, hvor myndighederne ikke foretog sig meget. For så siden at kaste sig over alle interessemodsætningerne som de dukkede op i forbindelse med Blodsagen.

Han er blevet ved med at følge emnet, men har også løbende udvidet repertoiret til også at omfatte influenzaer, antibiotika-resistens og hvad der aktuelt måtte dukke op af skræmmende sygdomme - nye som genkomne.

Poul Birch Eriksen har arbejdet for Danmarks Radio det meste af sin karriere, men har kun været fastansat i et begrænset antal år.

Han har modtaget P1-prisen for sit samtale-program „Det skal nok gå, altsammen...“ hvor han nysgerrigt undersøgte om en given sag kunne hænge sammen på andre måder end den, der var gængs opfattelse.

Som interviewer er han lyttende - og meget irriterende, fordi han, som det er blevet sagt ‛stiller spørgsmål, der tvinger én til at tænke sig om‛.