Ung mand der skriver

BirchEriksen.orgI midten af 80'erne var Poul Birch Eriksen en af de første til at se de journalistiske perspektiver i den dengang nye syg­dom HIV/AIDS. I radioens bedste public service tradition lavede han oplysningskampagner på et tidspunkt, hvor myn­dighederne ikke foretog sig meget. For så siden at kaste sig over alle interessemodsætningerne som de dukkede op i for­bindelse med Blodsagen.

Han er blevet ved med at følge emnet, men har også løbende udvidet repertoiret til også at omfatte influenzaer, anti­bio­ti­ka-resistens og hvad der aktuelt måtte dukke op af skræm­mende sygdomme - nye som genkomne.

Poul Birch Eriksen har arbejdet for Danmarks Radio det me­ste af sin karriere, men har kun været fastansat i et begræn­set antal år.

Han har modtaget P1-prisen for sit samtale-program „Det skal nok gå, altsammen...“ hvor han nysgerrigt undersøgte om en given sag kunne hænge sammen på andre måder end hvad gængs opfattelse tilsagde.

Som interviewer er han lyttende og - som det er blevet sagt af en interviewetAdam Holm - meget irriterende, fordi han ‛stiller spørgs­mål, der tvinger én til at tænke sig om‛.