Podcasts

BirchEriksen.org

Podcastmedvirken: Det udenrigspolitiske Selskab


Tage Baumann

Journalist med Tyskland og Sikkerhedspolitik som stofområder24 august 2021

Hvad har pandemier med sikkerhedspolitik at gøre?

Mens verden forbereder sig på at møde en fjerde COVID-19 bølge bliver det stadig mere klart at vi ikke alene står midt i en sundhedskrise, men at COVID-19 pandemien også kan udgøre en sikkerhedspolitisk risiko, der skal tænkes igennem og tages højde for.

I denne podcast, der er produceret af Det udenrigspolitiske Selskab og som har Charlotte Flindt Pedersen som ordstyrer, er de medvirkende Tage BaumannMangeårig kollega fra Aktuelt (før det blev fri), Radioavisen og Orientering og Poul Birch Eriksen

Hvad har pandemier med sikkerhedspolitik at gøre?

Linket åbner i ny fane via PodBean.com

I podcastens indledning nævnes, at København i 1970 var tæt på at blive erklæret 'lukket by' som følge af et tilfælde af kopper.
Beskrevet i Dansk Medicinhistorisk Årbog

Henrik Permin, Palle Petersen og Niels Høiby: Det sidste tilfælde af kopper i Danmark - og de organisatoriske forhold i 1970.
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2005 side 115-142.

Linket åbner som pdf i ny fane via dsr.dk/dshm